Pesti Tímea vagyok, pszichológus. Magánszemélyeket, párokat, családokat és szervezeteket segítek pszichológiai problémáik megoldásában. Ha Ön, vagy hozzátartozója segítségre szorul, kapcsolati, hangulati, nevelési problémákkal, vagy stressz-tünetekkel küzd, munkahelyi problémái vannak, keressen elérhetőségeimen, kérjen egy konzultációs időpontot telefonon a +36-70-396-9320 számon. Ha nem venném fel a telefont, visszahívom.

Tanulmányok:

Zalaegerszegen, a Deák Ferenc Szakközépiskolában érettségiztem, majd itt szereztem gyermek és ifjúságvédelmi ügyintézői szakképesítést. Mindenképpen szerettem volna ifjúságvédelemmel foglalkozni, csak azt volt nehéz eldönteni, hogy milyen módon. Inkább legyek rendőr és ott foglalkozzam gyermek és fiatalkorúakkal, vagy valami más…

A valami más nyert, így 2002-ben, a Pécsi Tudományegyetemen szereztem klinikus irányultságú pszichológus diplomát, majd családterápiás képzésbe fogtam a Magyar Családterápiás Egyesületnél.

2005-ben a SOTE Magatartástudományi Intézetében elvégeztem a Williams Life Skills facilitátori képzést a hatékonyabb stressz-kezelés érdekében, és 2009 elején befejeztem a Budapesti Műszaki Egyetemen a munka- és szervezetpszichológus szakképzésem.

2014-ben közigazgatási szakvizsgát, majd pár évvel később ismét a Pécsi Tudományegyetemen 2015. novemberében klinikai szakpszichológus szakvizsgát tettem.

Szakmai tapasztalataim:

A pszichológusi tanulmányaim megkezdését követően gyakorlatban szerettem volna kamatoztatni az elméletben tanultakat, így kerültem kapcsolatba előbb a Pécsi Drogambulanciával, a szerhasználókon segítő komlói Leo Amici Alapítvánnyal, és a zalaegerszegi Kék Vonal Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálattal. Később az akkori Pais Dezső Általános Iskolában tartottam foglalkozásokat nehezen kezelhető és tanulási gondokkal küzdő gyerekeknek.

A ZMÖ Idősek Otthona, Módszertani Otthon szociális és mentálhigiénés csoportvezetői megbízása korán, a húszas éveim elején állított vezetői kihívások elé. Megismertem az akkori szociális és egészségügyi szféra útvesztőit és lehetőségem nyílt belső továbbképzések szervezésére. Az itt szerzett vezetési és szakmai ismeretek jó alapot nyújtottak arra, hogy sok évvel később egy sokkal komolyabb vezetői kihívásainak is meg tudjak felelni.

2001 és 2003 között az akkori szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola pszichológia tanszékének óraadójaként kommunikáció, mentálhigiéné, tanári hatékonyság-fejlesztés, készségfejlesztés tárgyakat oktattam. Ekkor vált világossá, hogy nagyon szeretek és könnyedén tudok csoportokkal dolgozni, így össze kell kapcsolnom a pszichológiai tudásomat az „oktatói vénámmal”. Többek között ennek adott terepet 2002 augusztusától 2013 őszéig a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola.

A Rendőrség háttérintézményeként működő iskolában komoly rutint és tapasztalatot szereztem pszichológusként, trénerként, oktatóként a munkaerő kiválasztás, alkalmassági vizsgálatok, belső továbbképzések, fejlesztő tréningek (személyiség-fejlesztés, kommunikációs hatékonyságfejlesztés, konfliktuskezelés, asszertivitás, csapatépítés, intézkedés-lélektan, vezetői hatékonyság-fejlesztés…) mentálhigiénés gondozás, tanácsadás, kríziskezelés, minőségbiztosítás, vezető-kiválasztás, vezetői kompetencia-mérés, egyéni vezetői tanácsadás területein.

2006 tavaszán kedves kolléganőmmel és barátnőmmel megalapítottuk a Humán-TéKa Kft-t, mely keretein belül a mai napig végzem a pszichológusi tevékenységemet. A referenciákat itt találja.

A Rendőrségnél, a valamikori Határőrségnél, az akkori Rendészeti Vezetőképző Intézetben végzett munkától egy egészen más irányba mutatott a „hobbiból” mintegy öt éven keresztül a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény megbízásából délutánonként végzett pszichológusi munka. Zalaegerszeg környéki településeken, remek családgondozó kollégákkal végezhettem a gyerekek, fiatalok, családok segítését olyan területeken, mint iskolai tanulási és magatartás zavarok, stressz-zavar, beilleszkedési problémák, válás, válási konfliktusok mediálása, gyász, gyászfeldolgozás, párkapcsolati problémák kezelése, depresszió, hangulatzavarok, öngyilkossági kríziseket követő segítségadás, válsághelyzetben lévő családok segítése, kismamák, kisgyermekes anyukák csoportos segítése, időskori leépüléssel, demenciával kapcsolatos tanácsadás, stb. Részben itt, részben az ország másik végén működő családsegítő szolgálat munkatársai számára szupervíziós jellegű esetkonzultációs csoportfoglalkozásokat, tréningeket tartottam. Áldozatsegítés területén szintén sokrétű tapasztalatot gyűjtöttem, így a megelőzés – prevenció - mind az elkövetővé, mind az áldozattá válás területén végzett segítő és szakértő tanácsadói munka közel áll hozzám.

Szívemhez igen közel áll a közösségfejlesztés, kis vidéki iskolák és települések tapasztalataimmal történő támogatása, sportolók egyéni és csoportos támogatása, mikorvállalkozások és egyéni vállalkozók helyi közösségének támogatása az Üzleti Kávézó Zalaegerszeg blog segítségével.

Vezetői tudásomat a coaching, vezető-kiválasztás, és vezetői kompetenciát fejlesztő tréningek tartásán túl 2013-tól a Zala Megyei Kormányhivatal szociális és gyámügyi területén osztályvezetőként, hivatalvezető-helyettesként – „élesben” gyakoroltam, így arról, amit vezetői tréningeken tanítok, bőséges saját élményű tapasztalattal rendelkezem.

2016. óta megadatott a régen várt lehetőség: a fenti tapasztalataim birtokában, kizárólag a vállalkozásomban dolgozom és segítem a hozzám fordulókat.

Mivel lazít a pszichológus?

A családjával, barátaival a munkája változatosságával és a kertjével… Hobbim a kertem, imádok főzni, utazni, új embereket és dolgokat megismerni, néha írok, és mindenféle furcsaságot lefotózok.

Ráadás:

Az életről és ezen belül a munkámról alkotott hitvallásomat a következő mondat fejezi ki leginkább: „A sikeres embert a sikertelentő az különbözteti meg, hogy míg a sikertelen mindenre talál egy kifogást, addig a sikeres ember minden kifogásra szolgál egy megoldással!” Ez a megfogalmazás kreativitást, nagyfokú rugalmasságot, alapos szakmai ismereteket és alkotóerőt feltételez. Igyekszem megfelelni…